Dla rolników

Dlaczego potrzebujesz Camvio H100?

Produkcja rzędowa zawiera szereg korzyści takich jak: tłumienie chwastów między rzędami, poprawienie napowietrzenia gleby, czy zmniejszenie parowania wody. Wszystko to może mieć pozytywny wpływa na plony rolników, a także naszą planetę. 

Poza powyższymi  bezpośrednimi benefitami dla rolników musimy również brać pod uwagę kierunek całego rynku jakie stanowi rolnictwo. Inicjatywy takie jak Unijny Zielony Ład wywierają nacisk na rolników tak, by oni z kolei większą uwagę przywiązywali do zrównoważonej uprawy roli. 

Biorąc pod uwagę powyższe, najlepszym kierunkiem jest zaadaptowanie się przez rolników do zmiany i czerpanie korzyści z nowoczesnej technologii. Technologii takich jak Camvio H100. Dzięki naszemu rozwiązaniu farmerzy będą w stanie szybciej i efektywniej pozbywać się chwastu przy zachowaniu bezpieczeństwa swoich plonów.

Dzięki szerokiej sieci dystrybutorów, rolnicy z całego świata mogą kupić pielnik w raz z zintegorwanym systemem Camvio. Włącznie i praca z naszym systemem to kwestia minut ( tyle zajmuje kalibracja i włączenie panelu Camvio H100). 

Camvio w pigułce

Camvio H100

Nasz system do automatycznego sterowania pielnikiem rzędowym